Formue

Gjennom Formueforsikring AS får du tilgang til mange av verdens ledende forvaltere og vi har en av markedets mest fleksible løsninger for hvordan man optimalt bør eie sine finanser
Les mer om markedets mest moderne forsikring her 
Arv og skifte kan følge naturens gang, eller man kan planlegge på forhånd hvordan man ønsker det skal være.
Skal alle arvinger arve likt, eller er det gode grunner til en forfordeling? Når det gjelder planlegging av arv generelt og generasjonsskifte i bedrifter spesielt, er det viktig å tilrettelegge dette på en slik måte at både familie, bedrift og arvemottaker får en løsning som på best mulig måte tar hensyn til hvordan man ønsker det skal være
Vi har erfaring med, og bidrar til, å skreddersy den siste vilje på en forskriftsmessig måte. Dette gjøres i samarbeid med jurister