Formueforsikring

Skatt, avgiftsgrunnlag og egenandeler på institusjon er noe vi vet mye om

Vil du betale skatt på avkastning dette året? Neste år? Senere? Eller kanskje aldri? Vi har løsninger som lar deg velge

Formueforsikring er først og fremst en innpakning av eksisterende investeringer. En «wrapper» som har en rekke skattefordeler med stor grad av trygghet og fleksibilitet. Vi samarbeider med selskaper under EØS-regler som sørger for stabilitet og forutsigbarhet. Samle sparing og aksjehandel på et sted og få utsatt skatt på løpende fonds- og verdipapirhandel. Har du hatt nedgang på investeringer? Da kan våre løsninger gi deg skattefordeler allerede dette året
I Formueforsikring får du fordelene fra privat eie, aksje-og holdingselskaper samlet i én konto

Gjennom vår lange erfaring med forskjellige spareprodukter, har vi håndplukket solide investeringsløsninger for våre kunder. Vi tør tenke nytt. Vi søker produkter som ikke svinger med konjunkturene. Men vi er også ærlige nok til å fortelle om dine eksisterende plasseringer virker fornuftig. Det er sjelden noen som med hånden på hjertet kan si at kun ens egne forslag er de beste i markedet. Derfor kan du via vår løsninger gjerne beholde de forvalterne du er fornøyd med

Ved å fokusere på enkelhet, trygghet og god oversikt, finner vi den optimale løsning for den enkeltes situasjon

Våre kunders investeringer er i tillegg forsikret ved en unit link-konto. Dette gir en unik mulighet for skatte- og arveplanlegging