Livsforsikring

Vi forsikrer eiendelene våre, men glemmer ofte det viktigste – oss selv. Familiens økonomi bør sikres om livet ikke blir som forventet, og jevnlig sparing sikrer økonomien i fremtiden

Uførhet er nok det som rammer økonomien hardest og hvor sannsynligheten for at det inntreffer er svært stor (30-40 % av alle mellom 30 og 60 år blir langvarig syke) Spesielt de med inntekter over kr. 500.000,- må klare seg med mindre enn 50 % av inntekt dersom det ikke er etablert tilleggs-ordninger

Du bør også sjekke med Nav og din arbeidsgiver hva du vil få utbetalt om du skulle bli arbeidsufør. Er det et gap i forholdet mellom hva du får utbetalt og hva du har behov for, bør du vurdere en egen uføreforsikring

Er du avhengig av egen arbeidsinnsats, vil inntektene som regel stoppe opp raskt ved sykdom. Da bør du også vurdere en helse- og sykdomsforsikring

Dødsfall rammer de som er igjen. Med en Livsforsikring sikres økonomien for de som må klare seg alene. Det er viktig å sørge for en forsikring som de etterlatte kan bruke til å nedbetale gjeld, løse ut arvinger, eller rett og slett sørge for at levestandarden kan opprettholdes

Familiens økonomi bør sikres om noe uforutsett skulle skje