Personvernerklæring

Hvem vi er

Formueforsikring er et rådgivningsfirma innen bedriftspensjon og finansielle tjenester. Vår nettstedsadresse er: http://formueforsikring.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Formueforsikring tar datasikkerhet på alvor. Alle personopplysninger skal være trygge hos oss. Det inkluderer alt som kan knyttes til deg som person, blant annet fødselsnummer, kontaktinformasjon og opplysninger om hvilke produkter du har kjøpt av oss

I tillegg har vi opplysninger om hvilke produkter og avtaler du har gjennom oss og de leverandørene av tjenester som Formueforsikring har inngått avtale med. Opplysningene samles for å kunne gi individuelle råd om produkter og tjenester. Når det er gjort investeringsrådgivning, vil dokumentasjon og all kartlegging om din økonomiske situasjon og hvilke råd som er gitt, være tilgjengelig ved innlogging

Ved mistanke om hvitvasking og terrorfinansiering

Formueforsikring er forpliktet til å behandle personopplysninger for å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Ditt personnummer vil også bli sjekket mot EU’s PEP liste (Liste over politisk eksponerte personer) Opplysningene blir innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Formueforsikring er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM

Behandlingsansvarlig

Det er daglig leder som er ansvarlig for behandling av personopplysninger

Informasjonskapsler

Når du besøker dette nettstedet, kan det lagres informasjon om deg. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år.

Hvis du har en konto og logger deg inn på dette nettstedet, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din støtter bruk av dette. Denne informasjonskapselen innholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din.

Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for «Husk meg» vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Hvem vi deler dine opplysninger med

I tilfeller der vi er agent for produkter du eller din arbeidsgiver kjøper gjennom oss vil vi operere som databehandler underlagt produkt-leverandøren sine konsesjonsvilkår og personvernerklæringer. Vi vil da i henhold til det avtaleforholdet ved behov videreformidle informasjon om deg til denne produkt-leverandøren.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Formueforsikring sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, lagrer vi opplysningene frem til foreldelsesfristen for de aktuelle produktene er utløpt

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. En god del av den informasjonen vi har om deg som kunde, får du oversikt over ved innlogging. Du kan også be om å få innsyn i hva vi utover dette har lagret. Du kan be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Din kontaktinformasjon

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige for å iverksette avtalene vi har inngått med deg og gi deg god service. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Formueforsikring har inngått avtaler med leverandører om databehandling. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med våre leverandører. Våre leverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til

Taushetsplikt

Vi behandler personopplysninger i henhold til bestemmelser i personvernlovgivningen. Vi har taushetsplikt om det vi under vår virksomhet får kjennskap til om kundenes forhold med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift eller vi har mottatt skriftlig samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger

Hvilke tredjeparter vi mottar opplysninger fra

Formueforsikring kan motta opplysninger om deg som våre leverandører kan ha samlet om deg. Disse opplysningene er da underlagt produkt-leverandøren sine konsesjonsvilkår og personvernerklæringer

Opplysningskrav fra bransjelovgivning

Vi må behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger